Det lyseblå område viser det område projektet dækker.

Følgende veje er med i projekt "Fibernet": Lütkensvej, Kløvervænget Lige nr., Tietgensvej ,  Brickasvej, Gartnervænget, Birgitte Gøyesvej, Frejasvej 6

FiberOmraadet

 

Historik:

d. 20 Marts Ønsket om at få Fiber bliver så stort, at Thomas W. Olsen, design af hjemmeside, flyers og svar formular på olsenw.dk

d. 26 Marts, Færdige flyers uddeles i området for at høre om der er interesse i at få fiber. (Samme dag kommer de første tilmeldinger)

 

d. 28 Marts: hele Gartnervænget er nu med i dæknings området.

d. 31 Marts: hele Birgitte Gøyesvej er nu med i dækningsområdet.

 

d. 5 April: 

* Styregruppen for Fibernet projektet blev dannet. (Se under Medlemmer af styre gruppen)

* Der blev lagt en plan for dagene op til deadline for tilmelding til projektet d. 10 April.

* Fra at være et projekt, som Thomas W. Olsen startede d. 26 Marts, er projektet nu gået over til at blive styret/adminstreret af styregruppen, med medlemmer fra området.

* Det aftales at hele Tietgensvej skal tilføjes, samt Frejasvej 6.

* Det blev aftalt at styregruppe medlemmer producere nye flyers, og trykke plakater til lygtepælene der står ved udkørsler fra dæknings området.

* Der skal straks efter d. 10 April, følges op, og alle der ikke har tilmeldt sig, skal have personligt besøg, af et par personer fra styregruppen.

* Det er vigtikt at så mage som muligt deltager.

Se alle medlemmer af styregruppen under menuen Medlemmer af styre gruppen

 

d. 6 April: Hele Tietgensvej er nu med i dækningsområdet.

d. 7 April. Hjemmeside opdateret, med "om" samt anbefaling om at tilmelde sig Fibernet fra "Home".

d. 1 Maj: Uddeling af Fuldmagter.

d. 11 Maj: Reminder udsendt pr. mail til alle der har vist interesse.

d. 16 Maj: Styregruppen holdt status møde.

 

d. 31 Maj.

Fuldmagter blev optalt, desværre må Kapelvej udgå af projektet, da der kun er to tilmeldte adresser.

Projekt gruppen har nu annonceret projektet hos Energistyrelsen, og afventer nu besked fra diverse udbydere der ønsker at levere til os.

De ophængte plakater omkring "Fibernet i området" bliver nu nedtaget.

 

d. 20 August:

Status møde hos Thomas. Deltager: Tanja, peter, Lars, kenneth, Benjamin og Thomas.

Der er modtaget tilbud fra to udbydere. Ud fra tilbud og aktuelle point score, skal vi forsøge at få flere til at sige Ja.

Ny senest afleverings frist for Fuldmagt er d. 27/8.

 

d. 5 Sep: 

103 fuldmagter er nu modtaget.

Der er herefter ikke muligt at komme med som en del af bredbåndsprojektet.

Styregruppen har valgt en udbyder.

Processen med at udarbejde partnerskabsaftale er nu igang.

 

 d. 12 Dec 2017.

Styregruppen er stolte at kunne oplyse, at TietgensNet Hillerød, er tildelt Tilskud.

Projektet har fået en pointscore på 78,16.

Fuldt tilsagn om tilskud krævede i dette års ansøgningsrunde mindst 68,12 point, så vi var et godt stykke over grænsen. 

 

d. 10 Januar 2018.

Møde med alle husstande ligger nu fast. d. 31 Januar kl. 19 på Grundtvigshøjskole.

 

 25 Sep. 2018

TDC er nu startet på at grave rør ned langs vores veje.

Husk at gøre plads, så der ikke holder biler mm. hvor der skal graves.